WhatsApp
FBM Estetik
Anasayfa El Hastalıkları
HIZLI RANDEVU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Müşteri Aydınlatma Metnini okudum, anladım. Kişisel verilerin işlenmesine, paylaşılmasına, gerektiğinde başvuru, düzeltme ve silme hakkım olduğunu anladığımı beyan eder, aydınlatılmış açık rızam ile onay veririm.
JQ8Xxq

El Hastalıkları

El Hastalıkları

Ganglion Kisti Nedir?

İçinde eklem sıvısı bulunan kistik yapılara ganglion kisti denir ve bunlar sıklıkla nedeni tam hatırlanmayan eski travmalar sonrasında yavaş yavaş gelişirler. El bileğinde sıklıkla olmak üzere avuç içi ve parmakta eklem seviyelerinde görülebilirler. Belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra ağrı ve kozmetik nedenlerle cerrahi tedavi düşünülebilir.

Ganglion Kisti Neden Oluşur?

Ganglion kistlerinin oluşma sebebi genellikle başlangıcı hatırlanmayan travmalar ve ekleme aşırı yük bindirilerek kronik zorlamalardır.
el-hastaliklari

Ganglion Kistinde Ne Zaman Ameliyat Gerekir?

Ganglion kistleri küçük olduğunda bazı yöntemlerle gerileyebilir. Masajlar ve elastik bandaj uygulanması gibi yöntemler örnek olarak verilebilir. Ancak tüm bunlara rağmen gerilemez, ağrı nedeniyle hastayı rahatsız ederse görünümün belirgin olması durumlarında ameliyatla alınması düşünülebilir.

Ganglion Kisti Nasıl Ameliyat Edilir?

Operasyon genellikle lokal anestezi altında yapılır. Uygun kesilerle girilerek çevredeki damar sinir yapılarına hasar vermeden ganglion kistleri çıkartılır. Çıkarılan kist, patoloji laboratuvarına kesin tanı için gönderilir. Kistin çıkartılması tamamlandıktan sonra kanama kontolü yapılır ve kesiler primer kapatılır. 20 gün boyunca pansumanlar yapıldıktan sonra deri kaynaşması tamamlandığında dikişler alınır.

Ganglion Kisti Sonrasında Bakım

Ganglion kisti, zorlayıcı travmalar sonucunda oluşur. Bu yüzden ameliyat sonrasında hastaya koruma tedbirlerine uyması sıkıca tembihlenir. Eğer hasta koruma tedbirlerine uymazsa hastalığın tekrarlama ihtimali çok artar. Daha sonra 1-2 ay süreyle elastik bandaj veya bileklik şeklinde destek aparatları ile desteklenerek erken dönemde nüks engellenir.

Sindaktili Nedir?

Doğuştan el anomalilerinin en sıklarından olan parmakların doğuştan yapışık olması durumuna sindaktili denir. Bu durumda el ve parmak hareketleri etkileneceğinden cerrahi yöntemlerle ayrıştırılması mümkündür.

Sindaktili (Parmakların Yapışık Olması) Düzeltilmesi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Parmak yapışıklığının açılması ameliyatı genellikle çocuk hastalarda uygulandığından genel anestezi altında yapılır. Parmak yapışıklığının açılması için çoklu z plasti tekniğine uygun insizyonlarla parmaklar açılır. Sonra kesiler ya direkt olarak dikilerek ya da deri grefti (deri yaması) uygulanarak kapatılır.

Sindaktili Ameliyat Sonrasında Yeniden Oluşur Mu?

Sindaktili ameliyat sonrasında yeniden oluşmaz. Ancak çocuğun büyümesi ile birlikte ihtiyaç dahilinde ilave küçük cerrahi girişimler uygulanabilir.

Tetik Parmak Nedir?

Tetik parmak hastalığı, avuç içinde parmakları hareket ettiren tendon (kiriş) yapısıyla alakalıdır. Ödem veya nodülleşme sebebiyle tendon kılıfının dar olan kısımlarına sıkışması sonucu tetik hareketine benzer takılma hissi oluşturmasıdır.sindaktili

Tetik Parmak Kimlerde Sık Görülür?

Tetik parmak genellikle el gücüyle iş yapan kişilerde (ev kadınları, terzi, kasap) ve kadınlarda daha sık görülür.

Tetik Parmakta Ne Zaman Ameliyat Gerekir?

Tetik parmakta öncelikle analjezik uygulamalar ve fizik tedavi ön plandadır. Ancak hastaların bu tedavilere rağmen sabahları parmaklarının ağrılı olarak kilitlenmesi durumunda cerrahi tedavi düşünülebilir.

Tetik Parmakta Ameliyat Yapılmazsa Ne Olur?

Tetik parmak gelişmesi sonrasında hastanın ısrarcı olarak ameliyat olmak istemeyebilir. Bu durumundan bölgede yapışıklıklar başlar ve hareket kısıtlamasına bağlı eklemlerde sertlikler başlayabilir. Bu durum yapılacak cerrahi tedavinin başarısını düşürür. O nedenle fazla ilerlemeden cerrahi tedavi önerilir.

Tetik Parmak Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat lokal anestezi veya genel anestezi altında uygulanır. Ameliyat yaklaşık 30-45 dakika sürer. Avuç içine yapılan insizyonlarla avuç içi derisinin altındaki tendon kılıfı ve tendon yapısı eksplore edilir. Bu esnada bölgedeki damar sinir yapıları korunur. Daha sonra tendonun nodüler yapısı nedeniyle sıkıştığı tünel alanları gevşetilerek tendon hareketi rahatlatılır. Ardından kesiler tek tek dikişlerle kapatılır. Pansuman uygulanır. İyileşme tamamlanınca 20 gün sonra dikişler alınarak ve fizik tedavi uygulanır.

Tetik parmak cerrahisi sonrası ilk bir hafta sigara konusunda dikkatli olunmalı. Hatta olumsuz etkisi nedeniyle tam olarak yasaklanmalıdır.

tetik-parmak

Karpal Tünel Sendromu Nedir?

El bileğinde median sinir adı verilen sinir dokusunun sıkışması sonucu görülen bir hastalıktır. Parmaklarda uyuşma ve tutamama ile kendini gösterir.

Karpal Tünel Sendromu Kimlerde Daha Sık Görülür?

Bu hastalık kadınlarda ve 40-45 yaş grubunda daha sık görülür. Diyabet, romatizmal hastalıklar, menapoz gibi ödemin arttığı durumlar bu hastalığın en sık nedenlerdendir. Bu hastalık el gücü ile çalışılan bazı mesleklerde (kasiyer, klavye-daktilo kullanıcıları, kasap, fülüt-piyano çalan müzisyenler) daha sık görülür.

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri Nelerdir?

 • Elde güçsüzlük,
 • Karıncalanma,
 • Median sinir alanında (1-2-3 parmaklar) ağrı,
 • Uyuşukluk.

Zamanla başparmak tarafında kas zayıflaması ve elden tutulan cisimlerin düşmesi görülür. Hastalar gece uyanarak ellerini sallar veya yataktan sarkıtır. Telefon, saç kurutma makinesi kullanma şikayetleri arttırır. Çoğunlukla iki taraflıdır. Karpal tünel sendromunda klinik bulgular ve EMG yapılarak tanı konabilir.

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı Ne Zaman Yapılır?

 • Karpal tünel sendromunda şikayetler günden güne ilerliyorsa
 • Objektif nörolojik belirtiler varsa,
 • EMG de iletim anormallikleri tespit edilmişse kas atrofisi başlamadan cerrahi tedavi önerilir.

Karpal Tünel Sendromu Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 1. Cerrahi tedavide lokal anestezi veya genel anestezi ile el bileği iç yüzeyine uygun kesi ile girilir ve median sinirin rahatlatılması için el bileğindeki bağ dokusu serbestleştirilir.
 2. Ameliyat yaklaşık 30 dakika sürer.
 3. Daha sonra cilt dikişleri uygulanır.
 4. Yaklaşık 20 günlük pansuman takibi sonrasında dikişler alınır.
 5. 1-3-6 ayda takipler yapılır ve gerekirse EMG ile sonuçlar takip edilir.karpal-tunel-sendromu

Dupuytren Hastalığı Nedir?

Dupuytren hastalığı avuç içi derisinde, küçük bir alanda veya birkaç parmağı etkileyecek şekilde büzüşme şeklinde kendini gösteren bir hastalıktır. Erkeklerde ve ileri yaşta ve yüksek rakımlı bölgelerde yaşayanlarda daha sık görülür, ancak tam bilinen bir nedeni yoktur. En sık 4 ve 5 parmakların avuca doğru katlanması görülür.

Dupuytren Hastalığında Ne Zaman Cerrahi Tedavi Gerekir?

Dupuytren hastalığında erken dönemde cerrahi tedavi uygulanmayabilir. Avuç içinin yere teması bozulacak derecede avuç içinde büzüşme olan durumlarda (evre 2 ve evre 3 duputyren hastalığı) ise cerrahi tedavi uygulanır.

Dupuytren Hastalığında Ameliyat Nasıl Yapılır?

 1. Ameliyat öncesi operasyonun planlanması amacıyla çeşitli çizimler ve fotoğraf çekimleri yapılır.
 2. Avuç içine yapılan z insizyonlarla avuç içi derisinin altındaki fibrozis gelişen gömlek tabakası (palmar fasya) cerrahi olarak çıkartılır.
 3. Cerrahi sırasında damar sinir yapıları korunur.
 4. Daha sonra kesiler tek tek dikişlerle kapatılır.
 5. İleri evre dupuytren hastalığında cerrahi alan primer kapatılamaz ise deri grefti uygulanabilir.
 6. Pansuman uygulanır. Pansumanlara bir süre dikkatli olarak  devam edilir.
 7. Dikişlerin gergin olduğu durumlarda  atel de uygulanarak hareket kısıtlanabilir. İyileşme tamamlanınca dikişler alınır ve fizik tedavi uygulanır.

Dupuytren hastalığında cerrahi sonrası ilk bir hafta sigara konusunda dikkatli olunmalıdır. Hatta olumsuz etkisi nedeniyle tam olarak yasaklanmalıdır.

El Hastalıkları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ganglion kistleri genellikle el bileğinde oluşur ve cerrahi tekniğe bağlı olarak 3 haftada dikişler alındır.

Dupuytren kontraktüründe cerrahi işlem uygulanan parmakta sorun genellikle tekrarlamaz.

Ganglion kisti genellikle ağır yük kaldırma gibi nedenlerle oluştuğu için ameliyat sonrasında da el bileğini aşırı yükten korumak önemlidir.

Sindaktili ameliyatından sonra iyileşme tamamladığında fizik tedavi hareketlerine başlanır ve 2-4 ay da hasta normal bir şekilde parmaklarını kullanabilir hale gelir.

Sindaktili ameliyatından sonra genellikle 20 gün sonrasında dikişler alınır ve pansumana gerek kalmayacak şekilde iyileşmiş olur.

Tetik parmak ameliyatından sonra sorunun tekrarlaması nadir bir durumdur.

Karpal tünel sendromuna yönelik ameliyattan sonra nadiren tekrarlayabilir.
 • ziyaretçi
  Yahya
  15.05.2019
  Ganglion Kisti ameliyatı fiyatlarını öğrenebilir miyim? nasıl oluyor falan.
 • doktor
  Prof. Dr. Hayati AKBAŞ 16.05.2019
  Merhaba Yahya Bey , Ganglion kisti operasyonu ile ilgili fiyat bilgisi ve operasyon ayrıntıları için +90 530 762 7002 numaralı whatsapp hattımızdan bize yazabilirsiniz. Merkezimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.
 • ziyaretçi
  Ümran Utku
  10.06.2019
  Ganglion Kistini engelleyebilkir miyiz?
 • doktor
  FBM ESTETİK 11.06.2019
  Merhaba Ümran Hanım, El estetiği ile ilgili tüm sorularınız için +90530 762 7002 numaralı whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.Merkezimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.
JQ8Xxq
KAPAT
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Müşteri Aydınlatma Metnini okudum, anladım. Kişisel verilerin işlenmesine, paylaşılmasına, gerektiğinde başvuru, düzeltme ve silme hakkım olduğunu anladığımı beyan eder, aydınlatılmış açık rızam ile onay veririm.
JQ8Xxq
KAPAT
DOKTORA SOR

Alakalı Makaleler