WhatsApp
FBM Estetik
Anasayfa Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

FBM LAZER ESTETİK PLASTİK CERRAHİ KLİNİĞİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HASTA AYDINLATMA METNİ

FBM Lazer Estetik Plastik Cerrahi Kliniği San. Tic. Ltd. Şti. (“FBM Tıp Merkezi”) olarak, estetik klinik saç ekimi, estetik lazer, estetik, guzellik ve plastik cerrahi alanında uluslararası hizmet vermektedir.

Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun, kayıt ve bildirim sistemimiz üzerinden, çalışanlarımız, yetkililer, internet sitemiz, mobil uygulamalar, sosyal medya sayfamız, fiziksel mekânlar ve benzeri yollarla, sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekte ve gizli tutmaktadır. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.

MERSİS Numarası:

0742034345600019

Adresi:

Çiftlik Mah.İstiklal Cd. No:128/3 İlkadım/SAMSUN

Telefon:

444 1 326 Faks: 0362 420 00 57 E-mail: fbmlazer@hs01.kep.tr

FBM Tıp Merkezi hastalarına ait: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, geçici T.C. kimlik numarası, uyruğu, ülke, şehir, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, meslek, sigorta kart numarası, işyeri sicil, hasta no, protokol no, adres, telefon numarası, e posta adresi, banka hesap, IBAN numarası, kredi kart bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sağlık sigortası verileri, tıbbi raporlar, tanı muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri, kilo, sevk eden doktor, geliş şekli, formu dolduran, hasta hikâyesi, ilaç alerjisi veya böbrek yetmezliği, çekim verisi, inceleme bölgesi, raporu düzenleyen doktor, inceleme tekniği/bulgular/yorum, cinsel hayata ilişkin bilgiler, kamera kayıtları, IP adresine ilişkin kişisel verilerinizi kaydetmekte ve işlemektedir.

Bu kişisel veriler, sunduğumuz Tıp Merkezi/Sağlık Kurumu hizmetleri başta olmak üzere, bilgi güvenliği süreçleri, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, hastane destek hizmetlerinin yürütülmesi, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya Tıp Merkezi prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi, santral ve elektronik diğer kanallar üzerinden randevu hakkında bilgilendirme, kimlik doğrulaması yapılması, kalite geliştirme işlemlerinin yürütülmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik; “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak randevu, bilgilendirme, hasta memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde, veri sahibinin açık rızası alınması durumunda aktarılmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını www.fbm.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu ’nu FBM Tıp Merkezi’ne ileterek yapabilirsiniz.

FBM Lazer Estetik Plastik Cerrahi Kliniği San. Tic. Ltd. Şti.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, FBM Tıp Merkezi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı:...................................... T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih :..../...../........... İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum Kabul Etmiyorum

Veri Sahibi Adı Soyadı:...................................... T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih :..../...../........... İmza

Son Güncelleme: 2020-11-10 14:08:33

Aydınlatma Metni Yorumları


Yorum Yap

HEbqpF
KAPAT
DOKTORA SOR