Fbm Tp Merkezi

EL VE AYAK EKL BOZ.

Estetik Plastik ve Rekonstruktif Cerrahinin uygulama alanlarndan biriside el ayak blgesindeki ekil bozukluklar, yapklklar vs dir.

Bu ekil bozukluklarnn en azndan sk bilinenlerini sralayacak olursak;
Parmaklarda ne yada arkaya, saa yada sola ekilmeler (kontraktrler),
El ayak yada parmaklarda ar bymeler (jigantizm)
El ayak yada parmaklarda geliim yetersizlikleri (hipoplazi)
Parmaklarn saysnn normalden az yada fazla olmas (oligo yada polidaktili, dublikasyon))
Parmaklarn birbirinden ok ayrk olmas, yark el ayak yada parmak (kleft)
Parmaklarn birbirine yapk olmas (sindaktili)
Parmaklar arasnda yank nedeniyle ortaya kan yapklklar, kopmalar vs.
El ve ayak blgesine duyu yada motor fonksiyon salayan sinirlerden kaynaklanan problemler.
El ve ayak blgesinde tmr tedavisi sonras gelien ekil bozukluklar.
Doutan el ve ayak blgesinde ortaya kan eksiklikler, ekil bozukluklar (farkl konjenital anomaliler)

El ve ayak blgesinde grlen problemler doutan ya da hayatn sonraki bir aamasnda ortaya kabilir. Bu blgede ortaya kan sorunlar estetik ynden problem oluturduu gibi ondan daha da nemlisi el ve ayaklarn normal grevlerini yerine getirememe gibi sorunlara yol aar. El ve ayaklarn insan hayatnda ne derece nemli uzuvlarmz olduunu anlatmaya gerek yoktur. Bu blgelerde ortaya kan anormalliklerinde gnlk yaantda ortaya karaca skntlar olduka fazladr.

El ve ayak blgelerinde grlen ekil bozukluklarnn hayatn doumdan sonraki aamalarndaki nedenleri arasnda; geirilen kazalar ya da ateli silah yaralanmalar, yanklar, tmrler ve tedavisi sonras nedenler ilk akla gelenleri olup birok neden bunlara ilave edilebilir.

Bu blgede ki ekil bozukluklarnn nedeni ister doutan olsun isterse sonradan ortaya km olsun tedavisi son derece nemlidir.

Hem fonksiyon asndan hem de estetik adan eer mmknse bu problemler mutlaka dzeltilmelidir.
Yukarda saylan ya da burada ifade edilmemi el problemlerinin tedavisi bazen kolay ve tatmin edici olmasna ramen bazen de olduka zor ve en azndan imdilik imknszdr.

Kendilerinde ya da bir yaknnda bu ekilde problemleri olan kimselerin yapmas gereken ey mutlaka bu konularda deneyimli bir Estetik Plastik cerrahi ya da Ortopedi uzmanna mracat ederek tedavi srecini balatmaktr.

Yukarda bir ksmn saydmz el ve ayak blgesi ekil bozukluklarnn her birisinin tedavi protokol, tedavi zamanlamas vs birbirinden farkl olabilir. En azndan tedavi srecinde bir gecikmeyi engelleyerek ileride belki de telafisi ok daha zor olacak sonularn ortaya kmas engellenebilir.

Sonu:

Ellerimiz ve ayaklarmz bizi hayata ve yeryzne balayan ana uzuvlarmzdandr. Bu blgede var olan ya da ortaya kan problemler gnlk yaantmz olumsuz etkileyecektir. Zamannda yaplan uygun tedavi yntemleriyle bu olumsuzluklar en azndan azaltmak mmkn olacaktr. Hangi problemde ne tr tedavi yntemleri uygulanr eklindeki sorularn cevabn en doru bir ekilde problemi muayene eden uzman hekim verecektir.

5739362539.jpg

EL VE AYAK EKL BOZ.